Schooltijden en vakantierooster

SCHOOLTIJDEN en  vakantierooster 2017-2018  
  
Schooltijden groepen 1 t/m 8  
maandag  8.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
dinsdag  8.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
woensdag  8.45 - 12.30 uur 's middags vrij
donderdag  8.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
vrijdag  8.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur *

* De kinderen van groepen 1 en 2 zijn iedere vrijdagmiddag vrij.
* De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn 7x op vrijdagmiddag vrij (zie data in de kalender)


vakantierooster 2017-2018 
 
Herfstvakantie Ma 16 okt. t/m vr 20 okt. 
Kerstvakantie Ma 25 dec. t/m vr 5 jan.
Voorjaarsvakantie Ma 12 febr.  t/m/ vr. 16 febr.
Goede vr /2e paasdag           Vr. 30 mrt. t/m ma  2 apr.
Meivakantie Ma 23 apr. t/m vr 4 mei
Hemelvaart Do 10 mei en vr 11 mei
2e Pinksterdag Ma 21 mei
Zomervakantie BaO Ma 9 juli t/m vr. 19-08-'18

Vrije dagen en studiedagen (deze zijn ook terug te vinden op de kalender):
 • Maandag 25 september (studiedag, hele dag)
 • Donderdag 5 oktober (SKPO-dag, 's middags)
 • Vrijdag 6 oktober (studiedag, hele dag)
 • Vrijdag 24 november ('s middags)
 • Woensdag 6 december (studiedag)
 • Vrijdag 22 december ('s middags)
 • Maandag 19 februari (studiedag, hele dag)
 • Vrijdag 9 februari ('s middags)
 • Vrijdag 16 maart ('s middags)
 • Vrijdag 20 april ('s middags)
 • Woensdag 13 juni (studiedag, ochtend)
 • Woensdag 27 juni (studiedag, ochtend)
 • Vrijdag 29 juni ('s middags)
 • Vrijdag 6 juli ('s middags)