Huiswerk

Iedere week krijgen de kinderen op vrijdag huiswerk mee voor de week er op. Meestal is dat een reken - en taalopdracht.
Daarnaast zijn er nog de methodetoetsen van de zaakvakken, hier krijgen ze een samenvatting van mee. Ook woordjes Engels staan regelmatig op het programma. De kinderen schrijven dit huiswerk in de agenda.

Digitaal oefenen kan ook thuis: 


Oefenen Taal/Spelling...
In de klas oefenen we veel verschillende spellingscategorieen. Om thuis extra te oefenen kunnen de leerlingen zich nog beter voorbereiden op het woorddictee en de toets die volgt na elk blok. Via de volgende site is alles per categorie en per blok ingedeeld. Super handig dus! Klik hier! om thuis te oefenen.

Oefenen Rekenen...
Op de volgende site kun je verschillende rekenenvormen oefenen Klik hier!

Oefenen Studievaardigheden...
Op de volgende site kun je studievaardigheden Cito oefenen Klik hier!

Oefenen Cito...
Wil je alvast iets oefenen voor de cito? Klik hier!

Oefenen Topografie....
Meander heeft een eigen software om thuis te oefenen met de topografie voor de toetsen Klik Hier! om de betreffende website te openen. Vervolgens is dit de inlog: M16248 ww: sftx4328
Vervolgens inloggen met jouw eigen wachtwoord.

Succes met oefenen!