Huiswerk

Dat de leerlingen huiswerk krijgen is niet voor niets. Huiswerk zorgt voor herhaling en leert de leerlingen verbanden te zien waardoor ze de stof echt opnemen.

Voor sommige leerlingen is het juist goed om thuis in alle rust nog eens te herhalen. Leren kun je uiteindelijk alleen zelf! De één is na een kwartier klaar, de ander heeft meer tijd nodig om dingen 'eigen' te maken. Voor die leerlingen is extra oefenen thuis een flinke steun in de rug. Op school is er altijd al flink met de stof geoefend.

Bovendien gaat het bij huiswerk niet alleen om de inhoud en het leren voor later, maar ook voor het ontwikkelen van vaardigheden, die de leerling ook nodig heeft zoals; plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieen ontwikkelen, verantwoordelijkheid en stressbestendigheid. Hiermee worden de leerlingen van De Stokland voorbereid op het voortgezet onderwijs en het latere leven.

Voor de motivatie van de leerling is het belangrijk dat ouders/verzorgers interesse tonen in het werk van school, de werkstukken en het huiswerk. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de ouder/verzorger het werk maakt. Belangrijker is begrip en stimuleer uw kind om zelf tot de oplossing te komen. Zorg daarbij voor; rust, ruimte en regelmaat.

Mochten er vragen zijn over het huiswerk of de toetsen dan kunt u altijd contact met de leerkracht opnemen. 


 

Oefenen Taal/Spelling...
In de klas oefenen we veel verschillende spellingscategorieen. Om thuis extra te oefenen kunnen de leerlingen zich nog beter voorbereiden op het woorddictee en de toets die volgt na elk blok. Via de volgende site is alles per categorie en per blok ingedeeld. Super handig dus! Klik hier! om thuis te oefenen.

Oefenen Rekenen...
Op de volgende site kun je verschillende rekenenvormen oefenen Klik hier!

Oefenen Studievaardigheden...
Op de volgende site kun je studievaardigheden Cito oefenen Klik hier!

Oefenen Cito...
Wil je alvast iets oefenen voor de cito? Klik hier!

Oefenen Topografie....
Meander heeft een eigen software om thuis te oefenen met de topografie voor de toetsen Klik Hier! om de betreffende website te openen. Vervolgens is dit de inlog: M16248 ww: sftx4328 Succes met oefenen!