Huiswerk

Voor sommige leerlingen is het juist goed om thuis in alle rust nog eens te herhalen. Leren kun je uiteindelijk alleen zelf! De één is na een kwartier klaar, de ander heeft meer tijd nodig om dingen 'eigen' te maken. Voor die leerlingen is extra oefenen thuis een flinke steun in de rug. Op school is er altijd al flink met de stof geoefend.

Bovendien gaat het bij huiswerk niet alleen om de inhoud en het leren voor later, maar ook voor het ontwikkelen van vaardigheden, die de leerling ook nodig heeft zoals; plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieen ontwikkelen, verantwoordelijkheid en stressbestendigheid. Hiermee worden de leerlingen van De Stokland voorbereid op het voortgezet onderwijs en het latere leven.

Voor de motivatie van de leerling is het belangrijk dat ouders/verzorgers interesse tonen in het werk van school, de werkstukken en het huiswerk. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de ouder/verzorger het werk maakt. Belangrijker is begrip en stimuleer uw kind om zelf tot de oplossing te komen. Zorg daarbij voor; rust, ruimte en regelmaat.

Mochten er vragen zijn over het huiswerk of de toetsen dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Groet,
Meester Mikel

 


 

Oefenen Taal/Spelling...
In de klas oefenen we veel verschillende spellingscategorieen. Om thuis extra te oefenen kunnen de leerlingen zich nog beter voorbereiden op het woorddictee en de toets die volgt na elk blok. Via de volgende site is alles per categorie en per blok ingedeeld. Super handig dus! Klik hier! om thuis te oefenen.

Oefenen Rekenen...
Op de volgende site kun je verschillende rekenenvormen oefenen Klik hier!

Oefenen Studievaardigheden...
Op de volgende site kun je studievaardigheden Cito oefenen Klik hier!

Oefenen Cito...
Wil je alvast iets oefenen voor de cito? Klik hier!

 

ALS JE VERDER NAAR BENEDEN SCROLT, VIND JE HEEL VEEL THUIS-OEFEN-TIPS


LEZEN
Wil je oefenen met het snel lezen van woorden (DMT)? Klik dan hier.
Wil je oefenen met het snel lezen van verhalen (AVI)? Klik dan hier.

BEGRIJPEND LEZEN
Ik raad de kinderen aan om regelmatig opgaven (uit het archief) van www.nieuwsbegripxl.nl te maken. Als kinderen hun inlognaam en wachtwoord vergeten zijn kunnen ze zich bij mij melden. Ik kan ook inzien hoe de opgaven zijn gemaakt. Ook daarvoor kunnen kinderen zich bij mij melden.
Kijk ook eens naar de links onderaan deze pagina waar veel oefeningen staan voor oa rekenen, studievaardigheden en woordenschat

Hieronder staat extra uitleg
Taal
Wat is het werkwoordelijk gezegde? Bekijk dit filmpje

Wat is het onderwerp?

Werkwoordspelling
Wat is een werkwoord?
Wat is een voltooid deelwoord?
Een tegenwoordig deelwoord is hoe je iets doet. Bijvoorbeeld Fietsend ga ik naar school. Ik loop fluitend naar school. Het is steeds het hele werkwoord (meestal is dit de wij-vorm) + d.


Rekenen
Hieronder nog een plaatje van het metriek stelsel
Hier kun je oefenen en hier staan nog een veel meer oefeningen.Spelling:
Bijvoegelijk gebruikt voltooid deelwoord:

Dit is een een voltooid deelwoord met een - e erachter (hier zijn uitzondering op, zie hieronder)

                voltooid deelwoord       bijvoegelijk gebruikt voltooid deelwoord
meebrengen     meegebracht                meegebrachte  (de meegebrachte spullen)

* je schrijft het zo kort mogelijk

vergroten         vergroot                   vergrote          (de vergrote foto)

* eindigt het op -en dan komt er niets achter

verliezen          verloren                   verloren          (de verloren jas)

Rekenen gaat deze week over kortingen en procenten. Maak hierbij gebruik van een verhoudingstabel. Het belangrijkste wat je moet weten is het volgende:
De oude prijs is altijd 100 %

Tijdens de toets van volgende week (en op je huiswerkblad) krijg je drie soorten sommen met kortingen. Maak hierbij gebruik van een verhoudingstabel!

1. Wat is de nieuwe prijs?
bijvoorbeeld Van EUR40 voor EUR........ 5 % korting

prijs EUR   40        4       2
%           100%   10%   5%          De nieuwe prijs is 40-2=EUR38

2. Wat was de oude prijs?
bijvoorbeeld  Van EUR ....... voor EUR108    10 % korting

prijs            108       12         120
%                90%      10%       100%      De oude prijs was EUR 120                  

3. hoeveel procent korting?

van EUR90  voor EUR36 korting.......        De nieuwe prijs is  90-36= EUR54

prijs         90            9               54
%              100%       10%           60%      De korting is 60%

HEEL  VEEL SUCCES. Dit onderwerp komt 3 en 4 oktober ook aan de orde. Je hebt hierover al twee lessen gehad. Volgende week komt er nog één les over, daarna volgt de toets.

OEFENEN
Allerlei rekenoefeningen
Nog meer rekenoefeningen
Tafels oefenen
Studievaardigheden (nieuw!):
Met woordenschat kun je oefenen. Hier, hier en hier.
Wil je nog eens oefenen met werkwoordspelling, dan staan hieronder een paar links:
Allerlei soorten werkwoorden (probeer 'alles door elkaar' eens)
Oefeningen persoonsvorm
Allerlei oefeningen voor werkwoordspelling

Op www.breukenoefenen.nl kun je oefenen met breuken (oefen eens met optellen en aftrekken).
http://www.kids4cito.nl/
Cito oefenen
Nog meer cito oefenen

Vind je werkwoordspelling echt een ramp. Op www.spellingjuf.nl wordt alles nog een keer uitgelegd (soms net een beetje anders dan in de klas).

 Als je extra wilt oefenen  met spelling of rekenen, dan kun je via onderstaande sites dagelijks oefenen. Je moet je wel eerst aanmelden. Hiervoor heb je een email-adres nodig.
www.beetjespellen.nl  (Voor als je moeite hebt met spelling)
www.beterspellen.nl (voor als je nog beter wilt worden in spelling)
www.beterrekenen.nl (Om met rekenen te oefenen)