Ouderraad

OUDERRAAD              klassenouders   

Algemene informatie
Iedere groep heeft een klassenouder. Per leerjaar maakt één ouder deel uit van de ouderraad. Klassenouders organiseren samen met de leerkrachten de verschillende feesten en activiteiten op school. Te denken valt bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, theaterdagen, schoolreisjes en schoolkamp. Om deze activiteiten te kunnen organiseren wordt een bijdrage gevraagd van € 42,50 per kind per jaar.
Ook neemt de klassenouder kleine taken over van de leerkracht, zoals ouders bellen om te vragen de klas te versieren als de leerkracht jarig is, of om te rijden voor excursies enz.
U kunt bij hen ook terecht voor eventuele suggesties, vragen, opmerkingen e.d.
De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar op school (op maandagavonden van 20.30-22.00 uur). Deze vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. Het wordt wel op prijs gesteld als u tevoren even aankondigt bij een van de bestuursleden dat u de vergadering wilt bijwonen.

De samenstelling  van het bestuur ziet er als volgt uit:

 
 Voorzitter:  Hanneke Gerrits
 Secretariaat: Yvonne van Gemert
 Penningmeester: Patricia van de Vorst
 De klassenouders voor het schooljaar 2019-2020  
 groep  
naam
1A/2A Mireille vd Heijden
1B/2B  
1C/2C Manon van Luijk
3A Angela van Hal
3B  
4 Anouk van Grinsven
5A Jolien Oomes
5B Maaike Boschman
6 Marcia van Summeren 
7A Marjon van Roon
7B Kari Roks
8A Wendy Spapens
8B Judith Kreijveld / Nicole van Doleweerd