Ouderraad

OUDERRAAD              klassenouders   

Algemene informatie
Iedere groep heeft een klassenouder. Per leerjaar maakt één ouder deel uit van de ouderraad. Klassenouders organiseren samen met de leerkrachten de verschillende feesten en activiteiten op school. Te denken valt bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, theaterdagen, schoolreisjes en schoolkamp. Om deze activiteiten te kunnen organiseren wordt een bijdrage gevraagd van € 35 per kind per jaar.
Ook neemt de klassenouder kleine taken over van de leerkracht, zoals ouders bellen om te vragen de klas te versieren als de leerkracht jarig is, of om te rijden voor excursies enz.
U kunt bij hen ook terecht voor eventuele suggesties, vragen, opmerkingen e.d.
De ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand op school (op maandagavonden van 20.30-22.00 uur). Deze vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. Het wordt wel op prijs gesteld als u tevoren even aankondigt bij een van de bestuursleden dat u de vergadering wilt bijwonen.

De samenstelling  van het bestuur ziet er als volgt uit:

 
 Voorzitter:      Renate Kremers
 Secretariaat:     Patricia van de Vorst
 Penningmeester:     Yvonne Somers
 


De klassenouders voor 2018-2019 worden z.s.m. vermeld op de website.

De klassenouders voor het schooljaar 2017-2018
 groep  
naam
1A/2A  Daniëlle Heeren / Hilde Donkers
1B/2B  Angela van Hal / Anouk van Grinsven
1C/2C  Katja van der Aa
3A  Jolien Oomes
3B  Maaike Boschman
4A  Marcia Kapteijns
5A  Richard van de Vorst     
5B  Hanneke Gerrits  
6A  Jessica Versantvoort
6B  Judith Kreijveld / Nicole van Doleweerd
7  Mariëlle Jurjus
8  Suzan van Hout