BVL

Brabants Verkeersveiligheids Label

Sinds 2004 zijn wij in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label, het zgn. BVL
Met dit label laat de school zien dat we werken aan verkeersveiligheid, ouderbetrokkenheid, gezondheid en milieu.
De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen (bijv. de 112-dag). Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk, denk aan een zebra-oversteekplaats en eenrichtingsverkeer voor de school.