Kwaliteit van het onderwijs

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
Dat is ons motto. We streven naar kwaliteit en zijn steeds op zoek die kwaliteit te verbeteren. Dat vraagt van ons dat we onze kwaliteit ook regelmatig kritisch willen bezien en zo nodig aanpassen. Daarbij werken we volgens de cyclus: meten - plannen - uitvoeren - evalueren en hierover leggen we verantwoording af. Deze werkwijze willen we in toenemende mate ontwikkelen op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel niveau. Het werken met kwaliteitskaarten biedt ons hierbij een overzichtelijke structuur. Een middel dat we hierbij regelmatig inzetten is Koalatykid. Het voordeel is dat we kinderen en ouders hierbij kunnen betrekken. Koalatykid werkt met een cirkel waarop meten, plannen, uitvoeren en resultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze cirkel gebruiken wij vooral op groepsniveau omdat het zowel voor leerkrachten als kinderen heel veel structuur en houvast geeft. Voor ouders, die we in toenemende mate willen betrekken bij de verbeteringen en de activiteiten geeft het ook een heel goed overzicht van het proces. Het vieren van de resultaten neemt een belangrijke plaats in!

Zodra wij nieuws hebben over inhoud, proces of verbeteronderwerpen zullen we u hierover berichten ons nieuwsblad: "Uit de Stokland geklapt" (UDSG).