Medezeggenschapsraad

Algemene informatie en samenstelling

Algemene informatie
Ook onze school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school bespreken.
Bij de MR is de inspraak van ouders en leerkrachten wettelijk geregeld.
Als toehoorder kunt u de vergaderingen van de MR bijwonen. Wel stelt de MR het op prijs indien u uw komst van tevoren even aankondigt, in verband met de beschikbare ruimte. Eén afgevaardigde van de MR vertegenwoordigt de school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR van de SKPO).
De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de raad.

Samenstelling:

 
Namens de ouders  Namens het personeel
Lid:                                
Erwin van de Meerendonk 
Lid:  
Mevr. Milou Kuijken
Lid:
Dhr. Bart Swinkels
Lid / Secretaris:         
Mevr. Esther Roxs
Lid:
Joyce Hazenberg  
Lid:  
Dhr.  Tim van Kreij

Het secretariaatsadres is: Jupiterstraat 3, 5694 TG Breugel. 
Mailen kan ook: mr-stokland@skpo.nl

De MR heeft ongeveer 7x per jaar een geplande bijeenkomst, de data zijn te lezen op de kalender. De notulen van de bijeenkomsten zijn hieronder te lezen.