Leefstijl

Op De Stokland wordt sinds augustus 2005 gebruik gemaakt van de methode "Leefstijl". Een methode ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Daarnaast is Leefstijl ook een belangrijke pijler van het pedagogischklimaat. Leefstijl besteedt preventief aandacht aan relatievorming, persoonlijkheidsontwikkeling, oefenen van communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. In de methode komen allerlei vaardigheden aan bod zoals: kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen. 
Alle leerkrachten van De Stokland hebben hiervoor een intensieve training gevolgd en zijn gecertificeerd. Leefstijl wordt in alle groepen gegeven.

Klik hier voor meer informatie over Leefstijl.