Website overblijven

Aanmelden overblijfhulp

Op school hanteren we een continurooster en vragen wij ouders om drie keer per jaar een middagpauze (12.00 - 13.00 uur) te komen helpen. Door de Corona-maatregelen is dit tot op heden komen te vervallen. Na de zomervakantie hopen wij u hier over te kunnen informeren.