Zorgteam actueel

Even voorstellen:

Mijn naam is Jeanne van de Ven. Ik woon in Son, ben getrouwd met Theo en heb 4, inmiddels volwassen, kinderen: Willem, Bart, Anne en Tijs.
Na jarenlang kleuters en groep 3/4 te hebben gedraaid ben ik na het volgen van de master Special Education Needs de IB-er geworden. Ik ondersteun leerkrachten, ouders en ook kinderen op het gebied van zorg en onderwijsbehoeften. Ik voer overleg met verschillende instanties en samen met de directie vormen wij het zorgteam van bs. De Stokland.
Ik vind het erg belangrijk dat er tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoefte van het kind en wil leerkrachten zo goed als ik kan ondersteunen bij het afstemmen en organiseren van hun onderwijsaanbod. Ook leerlingen met een speciale onderwijsbehoeften worden door mij begeleid, denk aan bv de plusklas en kinderen met een rugzakje.
Buiten dat school ook een soort hobby voor me is, vind ik het  erg leuk om verre reizen te maken en met andere culturen kennis te maken.

SOCIAAL STERKE GROEP IN EEN NOTENDOP
 
Op de informatieavonden hebt u het waarschijnlijk al gehoord dat we op school werken met een groepsdynamische aanpak, dwz we werken met de kinderen aan een veilig en prettig omgangsklimaat. Deze aanpak sluit heel mooi aan bij de methode van Leefstijl.
   
1.   Prettig omgaan met elkaar.
Kinderen weten eigenlijk heel goed wat prettig en wat niet prettig is in de omgang. Maar door ruzies die niet opgelost worden, kinderen die ongestraft hun gang kunnen gaan en door onrechtvaardig behandelen van kinderen door leerkrachten kan prettige omgang omslaan in vervelend en storend gedrag. Eigenlijk wil geen elk kind vervelend zijn in de omgang, maar kinderen weten vaak niet hoe ze een ruzie moeten oplossen. Wij, als school, helpen hen met behulp van "Prettig omgaan met elkaar" hoe ze dit kunnen doen.
 
2.   Effectieve conflicthantering
       Het doel van "Prettig omgaan met elkaar" is dat kinderen leren hoe ze goed kunnen spelen en samenwerken. Daarbij vinden wij het heel belangrijk dat de kinderen weten wat ze moeten doen als ze ruzie krijgen. Dit noemen we effectieve conflicthantering. Een ruzie op zich is niet erg. Daar kun je veel van leren, maar ruzies die uit de hand lopen of maar niet ophouden kunnen de omgang ernstig verzieken. Bij het oplossen van ruzies zijn twee zaken belangrijk: de regels die onze school hanteert en het kunnen praten over een ruzie. Beide zaken worden de kinderen dmv onderstaande 7 hulpregels aangeleerd.

1. zelfoplosregel: Een kind probeert eerst zelf de ruzie op te lossen.

2. hulp inroepen-regel: Lukt dit niet dan gaat het naar de leerkracht. De leerkracht helpt het kind altijd.

3. verplichte meldregel: Deze regel drukt uit dat lichamelijk geweld taboe is!

4. haalregel: Kinderen komen altijd als ze weten dat ze rechtvaardig behandeld worden.

5. je moet komen regel: Een kind dat door een kind gevraagd wordt om te komen, moet ook komen.

6. ruzie klein houden regel: De twee kinderen die ruzie hebben, hebben het recht om rustig met elkaar te praten.

7. we praten met elkaar regel: Bij een ruzie praten we altijd met elkaar om de ruzie op te lossen.

Bij deze regel horen pictogrammen die in de klas op het bord hangen zodat ze voor iedereen duidelijk zijn.


Tip vanuit het zorgteam van bs. De Stokland:
Veel ouders vinden het belangrijk dat ze weten op welke wijze hun kind leert. Daarom is Snap je kind! ontwikkeld.
De manier waarop je kind tegenwoordig taal en rekenen leert, is vaak anders dan vroeger: hakken en plakken, splitsen, deelwoorden en bussommen.
Snap je kind! informeert ouders over het aanbod van taal en rekenen in groep 1 t/m 8. Als je weet wat je kind leert, kun jij je kind beter steunen en vooruit helpen. Je kind voelt zich begrepen en ontwikkelt zich beter.
Snap je kind! is geschreven door leerkrachten en ouders en verschijnt in 28 praktische en overzichtelijke boekjes. Voor groep 1 en 2 zijn er twee boekjes en voor groep 3 t/m 8 vier boekjes per leerjaar. Begrippen en werkwijzen worden per periode uitgelegd en je krijgt tips om op speelse wijze met je kind te oefenen.

Snap je kind! wordt in groep 1 en 2 in twee delen per schooljaar uitgegeven.
Boekje 1 gaat over de periode van de zomer- tot de kerstvakantie.
Boekje 2 gaat over de periode van de kerst- tot de zomervakantie
.Je ontvangt 2 boekjes Snap je kind! per leerjaar 1 en 2 voor de prijs van €9,95.
Snap je kind! wordt in groep 3 t/m 8 in vier delen per schooljaar uitgegeven.
Boekje 1 gaat over de periode van de zomer- tot de herfstvakantie.
Boekje 2 gaat over de periode van de herfst- tot de kerstvakantie.
Boekje 3 gaat over de periode van de kerst- tot de voorjaarsvakantie.
Boekje 4 gaat over de periode van de voorjaars- tot de zomervakantie.
Je ontvangt 4 boekjes Snap je kind! per leerjaar voor de prijs van €19,95.
De boekjes zijn te bestellen op www.snapjekind.nl