Kalender van 01-07-2024

Maandkalender Weekkalender

Inloopmoment

De week voorafgaand aan iedere vakantie bent u van harte welkom om 's morgens na de bel met uw kind even mee de klas in te komen.

Groep 8 vrij / vrijdag afsluiting